איחור טיסה No Further a Mystery

Im kvar anachnu lomdim "hutz" – If we're previously Mastering "hutz" – "אם אנחנו כבר לומדים "חוץ

StreetWise Hebrew receives scientific: host Person Sharett is conducting an experiment with completely new podcasts. Designed for listeners who want to produce their Highly developed language expertise, these episodes are solely in Hebrew. Possess a pay attention and let's know what you think. Need to we continue to keep it going? Allow us to know.

Nosa’at be-ikvot ha-ahava – Touring in pursuit with the adore – נוסעת בעקבות האהבה

לכאורה, מדובר לכאורה בתביעה שגרתית בדבר אי אספקת שירותי סיוע כנדרש, אך בשונה ממקרים דומים שביארנו, מקור […] המשך קריאה ←

Lehorid kafa le–mishehu – To provide anyone a smack on the head – להוריד כאפה למישהו

Podkastim ze lo mashehu she-mamash tafas ba-aretz – Podcasts haven’t genuinely caught on in Israel – פודקסטים זה לא משהו שממש here תפס בארץ

חברות התעופה טוענות כמובן כי גם תקלות טכניות הן בבחינת "נסיבות חריגות" , אלא שלפי הכתבה הזו, יש פסיקה אירופאית הקובעת כי תקלות טכניות הן שגרתיות וצפויות בתפעול מערך טיסות , ועל כן לא פותרות מתשלום פיצוי.

לכל המדינות ›› צפון אמריקה צפון אמריקה ערים פופולריות

Hello amra li shalom ba-hataf – She explained hi to me in the hurry – היא אמרה לי שלום בחטף

Shum ahava lo titfos et mekoma – No love will capture her place – שום אהבה לא תתפוס את מקומה

פניתי כבר לאל על, אבל הם ממשיכים לטעון שהם פועלים רק לפי החוק הישראלי ולא לפי החוק האירופאי.

Simply because so Lots of individuals are disadvantaged by this Brussels Airlines strike, We've got made a decision to set up a Particular focused client staff within Declare It. Experts and legal authorities who only contend with the demands for the utmost payment provided by legislation, for Brussels Airways victims.

Lo naim li lenashek oto levad – I don't desire to become the a person kissing him – לא נעים לי לנשק אותו לבד

]]> 'Nehmad' suggests 'nice' or 'lovely', but normally 'pleasant' is simply not enough for what we wish to say. How do we give it a lift to emphasize what we actually signify?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “איחור טיסה No Further a Mystery”

Leave a Reply

Gravatar